ทำธุรกิจต้องส่งอะไรให้กรมสรรพากร ตอนที่ 1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30

สิ่งหนึ่งที่คนทำธุรกิจควรให้ความใส่ใจและปล่อยปะละเลยไม่ได้คือเรื่องของภาษีครับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามจะต้องศึกษาหาความรู้เรื่องภาษีเอาไว้ให้มากไม่เช่นนั้นเราอาจทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว หากกรมสรรพากรดำเนินการตรวจสอบเรื่องภาษี และหากพบความผิดปกติก็จะเรียกเราเข้าพบและดำเนินการเอาผิดครับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรืออาจถูกดำเนินคดีอาญาได้ ในหัวข้อนี้ผมจะขอกล่าวถึงรายงานภาษีซื้อและภาษีขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงดังนี้ครับ


อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อและภาษีขาย
ขอบคุณภาพจาก : www.pexels.com
  • · ภาษีขาย สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้กับกรมสรรพากรเมื่อมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าก็จะต้องหักภาษีขายไว้ด้วยนะครับ ปัจจุบันอยู่ที่ 7% โดยออกรายงานใบกำกับภาษีระบุชื่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษีทั้งของลูกค้าและของเราเอง รวมไปถึงการระบุยอดขายและภาษีขายไว้อย่างชัดเจน ต้นฉบับส่งให้กับลูกค้าและตัวสำเนาเราต้องเก็บเอาไว้ครับ
  • ·       ภาษีซื้อ สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้กับกรมสรรพากร เมื่อซื้อสินค้าและถูกหักภาษีซื้อ 7% โดยผู้ขายจะต้องออกใบกำกับภาษีเงินภาษีระบุชื่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษีทั้งของลูกค้าและของเราเอง รวมไปถึงการระบุยอดขายและภาษีขายไว้อย่างชัดเจน เราจะต้องได้รับต้นฉบับมาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ

ฉะนั้นภาษีสองส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกันโดยการยื่นให้ใช้แบบ ภพ.30 โดยแบบฟอร์มมีช่องแยกให้กรอกระหว่างภาษีซื้อและภาษีขาย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยตรงครับ การยื่นแบบ ภพ.30 ต้องทำไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าหากยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถยื่นได้ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไปครับ

หมายเหตุ : ถ้าจดทะเบียน vat แล้วถึงแม้ว่ายังไม่มียอดซื้อหรือยอดขาย ก็ต้องนำส่งฟอร์มป่าวด้วยนะครับ


เรียบเรียงโดย : ลุ๊ค@ME

ความคิดเห็น