ไม่มีใครเคยบอก!!! กรณีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตที่บริษัทประกันไม่ให้ความคุ้มครอง


รู้ไว้ไม่เสียผลประโยชน์...การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตที่บริษัทประกันไม่ให้ความคุ้มครองถ้ายอดขายดีแบบนี้ตลอดก็คงดีสินะ!!! เพื่อนของผมพูดขึ้นมาลอยๆ ในระหว่างที่เราคุยกันเรื่องประกันสุขภาพที่ผมกำลังจะซื้อเพิ่ม ผมฟังเพื่อนเล่าเรื่องยอดขายในช่วงที่ผ่านมาให้ฟัง ก็พอรู้ได้ว่าคนไทยเริ่มหันมาห่วงสุขภาพ และหาหลักประกันไว้คุ้มครองยามป่วยไข้กันมากขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดโรคร้ายแรงที่ต้องรักษากันอย่างต่อเนื่องในระยะยาว แต่รู้หรือไม่ครับว่า การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยบางกรณี บริษัทประกันไม่คุ้มครอง ผมก็เพิ่งทราบจากปากของเพื่อนที่ขายประกันมาไม่นานนี้เอง

พื้นฐานของเรื่องนี้ที่เราจะต้องรู้ก็คือ “หากเราเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องมาก่อนการซื้อประกันสุขภาพ และเกิดเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว ก่อนอายุกรมธรรม์ครบ 24 เดือน แบบนี้บริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความคุ้มครองได้”

เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่ซื้อประกันแล้วเกิดเป็นโรคร้ายแรง หรือเสียชีวิตก่อนอายุกรมธรรม์ครบ 24 เดือน บริษัทประกันจะตรวจประวัติการรักษาย้อนหลังว่า ก่อนการทำประกัน 90 วัน (ตามกฎหมาย)เราเคยรักษาด้วยโรคดังกล่าวมาก่อนหรือไม่ หากพบว่าเคย บริษัทฯ ก็มีสิทธิ์ปฏิเสธความคุ้มครองได้ครับ แต่ถ้าก่อนการทำประกันไม่เคยมีประวัติการรักษา บริษัทประกันให้ความคุ้มครองร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับ

ที่เข้าใจผิดกันมากเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะเป็นการซื้อประกันแบบไม่ตรวจสุขภาพ หลายคนหลงคิดว่าทำไมดีจัง แบบนี้รอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยทำประกันก็ได้ เลิกเข้าใจแบบนี้ได้เลยนะครับ เพราะคุณอาจเสียประโยชน์ในภายหลังได้ คำแนะนำจากคนขายประกันก็คือ ถ้าใครเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องแต่ไม่ร้ายแรงแต่ต้องการมีความคุ้มครอง ก็ให้แจ้งกับคนขายประกันไปตรงๆ ว่าเราเป็นโรคนี้อยู่ เค้าก็จะคิดค่าเบี้ยประกันเพิ่มนิดหน่อย เราก็จะได้รับความคุ้มครองเหมือนคนปกติแล้วครับ และผมขอเน้นย้ำอีกอย่างนะครับว่า “อย่ารอให้ป่วยแล้วคิดถึงประกัน เพราะเมื่อวันนั้นมาถึงคุณอาจไม่มีโอกาสทำประกันแล้วก็ได้”

ลุ๊ค@ME

ความคิดเห็น