จงขจัด ความคิด!!! ที่คอยขัดขวางการพัฒนาตนเองออกไปซะ


อุปสรรคสำคัญ ที่คอยขัดขวางการพัฒนาตนเอง คือ...


***ความคิด***

ความคิดที่คิดว่า... เรารู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว 
 ไม่จำเป็นต้องฟังคนอื่นพูด
ไม่จำเป็นต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติม

ไม่แน่ว่า... ความคิดของคุณอาจล้าหลัง 
โลกเราก้าวไปอย่างรวดเร็ว
คนอื่น... อาจพัฒนาสิ่งที่เรารู้ไปอีกหลายเท่า

 ***จงเปิดใจ***

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รับฟังความคิดของคนอื่น
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

***เพื่อ***

พัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลก
ทันเหตุการณ์
อยู่ตลอดเวลา

...................................................


 ลุ๊ค@ME
 

ความคิดเห็น