ความสำเร็จเกิดจากการคิดและลงมือทำ คนที่ดีแต่คิดไม่ลงมือทำ ไม่มีวันพบกับความสำเร็จ


ความสำเร็จเกิดจากการคิดและลงมือทำ


"
บางคนคิดสิ่งดีๆ ได้มากมาย
สุดท้ายแล้วทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่าง
นั่นอาจเพราะความมุ่งมั่น ความทุ่มเท
ของพวกเขาเหล่านั้นไม่มากพอ
"

บางคนก็ได้แค่คิด แต่ไม่ลงมือทำ
เท่ากับว่าไม่มีโอกาสได้เห็นความสำเร็จเลย

"
คิด!!! และลงมือทำ ทำอย่างมุ่งมัน และทุ่มเท
ไม่ต้อง กังวลกับปัญหาที่ยังมาไม่ถึง
เพราะประสบการณ์จากการลงมือทำ
จะทำให้เราชนะ อุปสรรคที่ขวางหน้าได้ไม่ยาก
"

"ความสำเร็จและความฝันก็คงจะอยู่อีกไม่ไหล"


CR.เฟสบุ็คเพจกูมั่ว

ลุ๊ค@ME

ความคิดเห็น