ผมไม่เคยให้เงินเดือน เพราะถือว่าน้องๆ มาขอฝึกงาน

น้องฝึกงาน ผมไม่เคยให้เงินเดือน เพราะถือว่าน้องๆ มาขอฝึกงาน


"
วัตถุประสงค์การฝึกงานของเด็ก คือต้องการผ่านและเรียนจบ 
ไม่ใช่เพื่อเงิน เมื่อไม่ได้ทำเพื่อเงินสิ่งที่ผมสังเกตเห็นคือ 
ผลของงานออกมาดี เด็กๆตั้งใจทำเต็มที่ รู้สึกตื่นเต้นกับทุกอย่างที่ทำ 
เพราะได้ความรู้เป็นสิ่งตอบแทน
"
"
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยที่ส่งเด็กออกฝึกงาน 
คงเพื่อต้องการให้เด็กๆ มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
รู้ว่าการทำงานจริงเป็นอย่างไร เพื่อนำความรู้ที่เรียนมาใช้งานจริงๆ 
ให้เห็นภาพรวมของการทำงาน
"
"
วัตถุประสงค์ที่ผมรับเด็กฝึกงาน ไม่ได้ต้องการคนมาช่วยงาน 
ไม่ใช่รับมาเพื่อชงกาแฟ ถ่ายเอกสาร 
แต่ต้องการช่วยให้น้องได้ที่ฝึกงานได้แบ่งปันความรู้ 
ได้จุดประกายฝัน ได้ค้นพบตัวเค้าเองว่าชอบด้านใด 
ผลพลอยได้คือ งานออกมาดีมาก
"
"
เหตุผลที่ให้เงินตอนฝึกงานเสร็จ เพื่อให้น้องๆ ไม่หลงประเด็น
ว่าการฝึกงานคือการมาทำงาน การทำงานแน่นอนว่าต้องได้เงินเดือน 
แต่การฝึกงานไม่ใช่แบบนั้น 
ผมต้องการให้เค้ารู้ว่าเงินคือผลพลอยได้จากการตั้งใจทำงาน 
ไม่ใช่ว่างานทุกงานจะได้เงินเสมอไป
ขอบคุณที่มาฝึกงานกับพี่
"
ลุ๊ค@ME
ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้จาก 
facebook.com/gumour

ความคิดเห็น