คุณจะเลือกเป็นแบบใด ช่วยแก้ไขปัญหา หรือช่วยสร้างปัญหา


คุณช่วยแก้ไขปัญหา หรือช่วยสร้างปัญหา

ทุกบริษัท ห้างร้าน ทุกหน่วยงาน
มีปัญหามากมาย รอการแก้ไข
เค้าจึงรับเราเข้าทำงาน ด้วยหวังว่า
"เราจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา"

ภาพโดย : www.pexels.com

***อย่าเป็นตัวปัญหา***

ถ้าเราเข้าไปแล้วสร้างปัญหา
เราก็จะกลายเป็นตัวปัญหา
ที่เค้าต้องหาทางแก้ไข
และถ้าแก้ไขไม่ได้
เราก็จะเป็น
"ตัวถ่วงความเจริญ"

******


ลุ๊ค@MEความคิดเห็น